Skip to content

Vi är fossilfria på två av tre fabriker!

RBTruck2-copy

Nu är den sista pusselbiten på plats för fossilfrihet på vår göteborgsanläggning, RB Glas & Plast AB. En ny eldriven truck gör att vi nu är fossilfria på två av tre anläggningar vilket är ytterligare en milstolpe i vår hållbarhetsresa mot att vara fossilfria år 2022.

Vårt mål om fossilfrihet 2022 var ett utmanande och inspirerande mål när vi satte det för ca 1,5 år sedan. Idag känns det fortfarande är djärvt, men vi känner oss helt övertygade om att vi kommer klara det! Vi är dessutom helt övertygade om att det går att göra stor skillnad, om man vill och vågar.

AV

Dela