Skip to content

4SG – vårt nya isolerglas med dubbel livslängd och 30 års garanti!

Passagen 4SG

Efter en längre period av testkörning lanserar vi äntligen vårt nya isolerglas 4SG med en förväntad livslängd på mer än 50 år. Tekniken är i grunden välbeprövad och har använts internationellt sedan flera år tillbaka. Vi på Glasgruppen är därför otroligt glada över att vara först med att introducera den på svenska marknaden.

I vårt nya isolerglas 4SG ersätts den traditionella distanslisten med en ny generation flexibel distanslist. Den nya listen består av en elastisk massa som på kemisk väg binder samman glasen. Eftersom den är elastisk rör den sig med glaset utefter väderpåverkan. Detta gör att både gasläckaget och fuktinträngningen är minimal över tid.

Vi är stolta över att höja garantin på våra nya isolerglas till hela 30 år!

Ola Anvegård
affärs- och verksamhetsutvecklingschef

Resultatet blir ett isolerglas som både förblir fritt från kondens samt behåller sin isolerande verkan betydligt längre än tidigare generationer. Med den ökade livslängden erbjuder Glasgruppen även en utökad garantitid om 30 år mot kondens, vilket är sex gånger längre än branschens standardgaranti. Garantin gäller för utvalda aluminium- och stålsystem och riktar sig därför primärt mot nybyggnation.

– Vid stresstester har isolerglaset 4SG bibehållit sin prestanda under motsvarande 50 år, med ett marginellt gasläckage om endast 7%. Sett till den minimala prestandapåverkan som glasen uppvisat skulle livslängden teoretiskt kunna vara avsevärt mycket längre. Därför är vi stolta över att höja garantin på våra nya isolerglas till hela 30 år, säger Ola Anvegård, affärs- och verksamhetsutvecklingschef på Glasgruppen.

Med fördubblad livslängd kommer inte bara ekonomiska fördelar. Glasets och i nästa steg byggnaders livslängd har också en avgörande betydelse för branschens klimatpåverkan. För en byggnad med en livslängd på 100 år kan tidigare isolerglas behöva bytas ut upp till tre gånger. Med 4SG kan detta istället minska till endast ett byte. Sett till byggnadens hela livslängd innebär det därmed att man både sparar på naturresurser och minskar kostnader.

4SG isolerglas teknisk beskrivning distanslist

AV

Dela