Skip to content

Resan mot fossilfrihet

_DSC6096b

Vi är nu fossilfria i vår egen verksamhet. Har resan hit varit lätt? Nja… Vår hållbarhetsansvarige Magnus Palm berättar om de största utmaningarna och om vad vi gjort för att minska vårt klimatavtryck.

Målet om fossilfrihet 2022 sattes för 1,5 år sedan. Berätta, var började vi?
Det första vi gjorde var att se över våra el- och fjärrvärmeavtal. När det gäller el är utbudet stort och möjligheterna många. Den renaste elen sätt till koldioxidutsläpp i Sverige kommer från kärnkraften men där finns andra radioaktiva restprodukter som ger upphov till tveksamhet. Vi valde därför att i så stor omfattning som möjligt gå på vattenkraft – en el-källa som är bra utbyggd i Sverige och ger upphov till mycket små koldioxidutsläpp sett över ett livscykelperspektiv. Uppvärmningen av våra anläggningar i Stockholm och Örebro sker med spillvärme från våra egna härdugnar och med fossilfri eller förnyelsebar fjärrvärme, en resurssnål och miljövänlig uppvärmningsform. Fabriken i Göteborg värms med fjärrvärme som produceras från förbränning av industriavfall (då förnyelsebar fjärrvärme inte finns i detta fjärrvärmenät) och kan innehålla upp till 0,9% fossil råvara i form av plast som förbränns. Dessa utsläpp kommer vi att kompensera för genom att investera i tredjepartsverifierade klimatkompensationsprogram.

Vilken har varit den största utmaningen?
Fordonsflottan. Vår fordonsflotta sträcker sig över tjänstebilar, lastbilar, truckar och allt där emellan. Här har det hela tiden funnits frågetecken kring vilka möjligheter som finns. Vår intention har hela tiden varit att på ett ekonomiskt hållbart sätt prioritera ekologisk hållbarhet. Hur kan vi agera för att på bästa sätt se miljöeffekter?

Vi började med att kontakta fordonsleverantörer för att se vilka möjligheter som fanns. Konstigt nog var det flera leverantörer som var skeptiska när vi ville köpa nya fordon som drivs av el eller biodiesel eller använda våra befintliga på ett miljömässigt bättre sätt. Där krävdes därför en modig och fast beslutsamhet för att hitta bra alternativ.

En av de svåraste knäckfrågorna har varit infrastruktur för förnybara drivmedel. När vi startade fanns inte tillräckligt med tankställen för att vi skulle klara vår distribution. Nu ca 1,5 år senare kan vi köra näst intill alla våra transporter på biobränslen. Vid undantagsfall måste fossildiesel tankas och utsläppen klimatkompenseras. Men jag är stolt över våra chaufförer och våra anställdas inställning kring detta som inte ser det som en undanflykt utan som ett nödfall. I år har vi hittills gjort 3 nödtankningar inom koncernen och det tycker jag känns ok, än så länge. Vi har verkligen utmanat vår fordonsflotta genom att köra biobränslen i mycket större omfattning än vad fordonsleverantörerna rekommenderar. Nu inväntar vi ett tankställe för HVO100 i Falun som kommer att underlätta för oss.

”Jag är stolt över att vi minskar våra utsläpp istället för att bara klimatkompensera bort dem.”

Ett annat hinder har varit egen skepticism. Den hårdaste frågan hittills har varit huruvida våra hybridbilar är fossilfria eller inte? De körs ju på bensin! Men, bilarna körs mer på el än den sträcka som de körs i tjänsten och bidrar på så vis även till fossilfria transporter utanför tjänsten. Vi minskar alltså även våra anställdas utsläpp under fritiden.

Vi kommer att förändra vår fordonsflotta framöver och förutsättningarna kommer att ändras till det bättre. Vi har gjort allt vi kan i nuläget. Jag hoppas bara att fordonsbranschen vågar släppa det som varit och verkligen anamma de nya möjligheter som finns.

Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit?
Vi vågar göra skillnad och hitta nya vanor. Jag är stolt över att vi minskar våra utsläpp istället för att bara klimatkompensera bort dem. Det hade varit så mycket lättare att börja i den andra änden, då hade vi inte behövt ändra våra vanor. Men vi undviker utsläpp i så stor utsträckning vi kan. Vi har kommit långt och vi kommer bara bli bättre! Vi är nu fossilfria i vår egen verksamhet så långt det går, nu är nästa steg att kartlägga och ytterligare reducera klimatavtrycket från våra inköp och att fortsätta hjälpa våra kunder, och deras kunder, att göra upplysta val.

 

AV

Dela