Hållbarhetsrapporter

Glasgruppens ambition är att leda vägen i den pågående klimatomställningen, både som företag och inom den svenska byggbranschen.

Även om vi egentligen inte har några legala skyldigheter att ta fram en hållbarhetsredovisning, så ser vi det som en självklarhet att redogöra för vår hållbarhetsresa. Vi hoppas att vi därigenom kan inspirera andra och bidra till en positiv förändring.

Som ett första steg kommer vi därför att presentera våra hållbarhetsredovisningar årligen, parallellt med våra ekonomiska bokslut. Dessa redovisningar kommer att förändras och anpassas i takt med att standarder och regler uppdateras. Vi kommer fortsätta att redovisa vår utveckling på ett rättvist, objektivt och tydligt sätt och belysa de utmaningar, möjligheter och resultat som vi har uppnått genom våra aktiviteter. För 2021/2022 har vi valt att redovisa med hänvisning till GRI Standards.

 

Saknar ni något eller har frågor kontakta Hållbarhetsansvarig: 
magnus.palm@glasgruppen.se

Hållbarhetsredovisning

Här kan du läsa och ladda ner vår nya hållbarhetsredovisning.