Skip to content

Häng med på vår resa mot att bli Sveriges mest hållbara glasleverantör!

vaxthus-p2d3mdo0pvj3vyp0tqe2up6u6v8kqdlzmuhr107rzw

Glasgruppen utmanar regeringens mål med ett fossilfritt Sverige 2045 och siktar på en fossilfri verksamhet redan 2022. Vår fabrik utanför Stockholm, AB Klaes Jansson, var först ut i höstas med att nå målet i förtid. Verksamheten i Partille utanför Göteborg, RB Glas & Plast är på god väg och förväntas nå målet under mars 2021. Martin G Anderson i Örebro ligger hack i häl och när även den fabriken är fossilfri kan Glasgruppen som första leverantör i landet stoltsera med fossilfri vidareförädling av glas, i linje med Fossilfritt Sverige.

Under året som passerat, 2020, har vårt aktiva arbete för minskad klimatpåverkan resulterat i bla. 218 ton minskade CO2ekv-utsläpp som ett resultat av övergången till fossilfria bränslen och förnyelsebara energikällor. Vi har även uppnått 100%-ig återvinning av glaskross och en minskad pappersförbrukning med 1,7 ton.
Genom ett intensivt arbete tillsammans med Tyréns hållbarhetsexperter lägger vi nu en ny plan för vår hållbarhetsresa under kommande år. Bland annat kommer Glasgruppen att arbeta för utökade cirkulära flöden och en klimatpositiv verksamhet i framtiden.
Tyréns uttalar sig: ” Glasgruppen har redan kommit långt i sitt hållbarhetsarbete, men nu har vi tillsammans påbörjat nästa steg. Genom diskussioner och intressentdialog har Glasgruppen prioriterat vad som är viktigt att arbeta med framåt, för att kunna möta kundbehov och bidra till en mer hållbar värld. Jag är imponerad över Glasgruppens engagemang och handlingskraft och är övertygad om att de kommer fortsätta leverera inom hållbarhetsområdet”
Genom ett antal gränsöverskridande samarbeten hoppas vi också kunna bidra till minskad klimatpåverkan genom hela kedjan. – För det är då det verkligen börjar göra riktig skillnad!

AV

Dela