Skip to content

Hållbarhetsredovisning 2021/2022

GG_HÅLLBAR_FRONT800

Nu är den här! Vi är stolta över att få dela med oss av vår hållbarhetsredovisning för 2021/2022. En 52-sidor lång kartläggning över året som gått och arbetet som tagit oss hit. Här är fem viktiga punkter som vi vill lyfta lite extra:

REDUCERADE TRANSPORTUTSLÄPP 🚛
För att minimera klimatpåverkan från våra egna transporter har vi dels reducerat åtgången av drivmedel genom att bland annat optimera transporter och investera i mer miljövänliga transportfordon. Vi har även övergått till HVO100, fordonsgas och el för samtliga av våra fordon. Närproducerade glas ger dessutom totalt sett upphov till färre transporter vilket i sin tur leder till minskade transportutsläpp.

MINSKA GLASETS KLIMATAVTRYCK ♻
Glas utgör huvudmaterialet i vår verksamhet och har det största klimatavtrycket jämfört med samtliga andra material som vi hanterar. Även om vi inte har möjlighet att påverka tillverkningsprocessen så kan vi påverka klimatavtrycket genom att minska och återvinna glasspill samt göra enklare måttanpassningar vid projektering. Vi återvinner idag 100% av allt glasspill i våra verksamheter.

VARA EN ANSVARSFULL PARTNER 🤝
Vi vill kunna hjälpa våra kunder att göra hållbara val. För oss är det en viktig del av vårt ansvar som partner. Våra säljare tar fram klimatberäkningar på begäran både vid offert och order för att hjälpa våra kunder att göra ett upplyst och faktabaserat val. I dagsläget utförs beräkningarna manuellt för specifika kunder eller byggprojekt, men vi arbetar för att under 2023 kunna automatisera processen.

ÖKAD LIVSLÄNGD 🌱
Vi vill minska klimatavtrycket genom att tillverka högkvalitativa glas med lång livslängd. En ökad livslängd innebär både miljömässiga och ekonomiska fördelar, som minskade naturresurser och kostnader. Vårt senaste isolerglas 4SG med dubbel livslängd och sex gånger så lång garanti som branschens standardgaranti är ett resultat av vårt arbete på området.

KLIMATBERÄKNINGAR 📉
Våra klimatberäkningar utgör en viktig grund för att utvärdera och bedöma effekterna av våra nuvarande aktiviteter samt för att identifiera lämpliga områden att fokusera på i vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Våra klimatberäkningar utgår från GHG-protokollet och visar att vi genom vårt hållbarhetsarbete har lyckats minska våra utsläpp i Scope 1 och Scope 2 med hela 95% jämfört med vårt basår.

Intresserad av att läsa mer? Du hittar vår hållbarhetsredovisning här.

AV

Dela