Skip to content

Högsta betyg i Byggvarubedömningen för flera av våra produkter

En hållbar byggbransch är något vi på Glasgruppen arbetar aktivt för. Vi är därför stolta över att fyra av våra huvudproduktgrupper nu finns bedömda i Byggvarubedömningen – och samtliga dessutom med högsta betyg.

– Det känns som ett bevis på att vårt aktiva hållbarhetsarbete ger effekt, inte bara på koncernnivå utan även på produktnivå, säger Magnus Palm, hållbarhetsansvarig på Glasgruppen.

Glasgruppens produkter som fått högsta betyg i Byggvarubedömningen

🔹 Glas
Enkelglas såsom float-, härdad float- och lamellglas inklusive beläggningar.

🔹 Isolerglas
Dubbel, trippel eller kvadrupel med alla typer av lister, inklusive 4SG.

🔹 Spegel 3-6 mm
Floatglas-speglar och säkerhetsspeglar.

🔹 Brandglas
Samtliga som bearbetas av oss på vår enhet i Örebro.

Mer detaljerad information om de specifika bedömningarna för produktgrupperna glas, isolerglas, spegel 3-6 mm och brandglas finns här.

Om Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen är en icke-vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor med syftet att göra det enklare att bygga hållbart. Produkterna bedöms utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor enligt tre nivåer: rekommenderas, accepteras eller undviks. Mer information om deras bedömning finns på byggvarubedomningen.se.

AV

Dela