Energitillägget justeras varje månad enligt följande:
Två dagar innan månadsskiftet fastställs kostnaden utifrån snittpriset på gas de föregående 30 dagarna. Priset anger nivån på tillägget från producenten enl. nedanstående tabell.

Glasgruppens kilopris bestäms genom följande formel.

Eur/kg x 1,2 (GG-Faktor) x faktor för valutakurs