Prestanda-deklarationer för glasgruppens härdade produkter

Här finner du CE-märkning och prestanda-deklarationer för ”Termiskt härdat säkerhetsglas” tillverkade på AB Klaes Jansson eller AB Martin G Anderson.

Nedan hittar du rätt dokument för din produkt.

Produktnamnet finner du på den medföljande etiketten och i listan nedan finns respektive produktlänk.

CE-märkning (information)

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller har en europeisk teknisk bedömning (ETA) måste ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas. Samma regler gäller i Sverige och övriga länder i EU/EES, Schweiz och Turkiet.

CE-märkningen innebär att byggproduktens egenskaper bedömts och att tillverkaren tar ansvar för att dess prestanda stämmer överens med vad som anges i prestandadeklarationen. CE-märkning av byggprodukter är således inget godkännande eller bevis på att en viss byggprodukt är lämplig att använda i ett visst sammanhang.

Reglerna om CE-märkning av byggprodukter hittas i byggproduktförordningen. Byggproduktförordningen anger de krav som ska vara uppfyllda för att få sälja en byggprodukt i Sverige och övriga länder i EU/EES, Schweiz och Turkiet. Till byggproduktförordningen finns ett antal harmoniserade standarder. Produkter som omfattas av en sådan standard måste vara CE-märkta för att få säljas. För andra produkter är CE-märkning möjlig på frivillig väg genom att en europeisk teknisk bedömning (ETA) utfärdas. Byggproduktförordningen med tillhörande standarder innebär ett gemensamt europeiskt sätt att bedöma och redovisa byggprodukters prestanda.