Skip to content

Vi är fossilfria!

Från och med idag, i och med att den sista lastbilen tankades med biobränsle, är vi fossilfria i vår egen verksamhet och en viktig milstolpe på vår hållbarhetsresa är nådd.

Läs mer